Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruklanki

Numer aktu: Uchwała XXIV/220/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: