Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków

Numer aktu: Uchwała XXIV/219/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: