Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Numer aktu: Uchwała XXIV/218/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: