Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kruklanki na 2018 rok

Numer aktu: Uchwała XXIV/214/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: