Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki w pierwszym półroczu 2017r.

Numer aktu: Zarządzenie 44/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: