Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017r.

Numer aktu: Zarządzenie 43/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: