Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Numer aktu: Zarządzenie 42/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: