Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu nieograniczonym

Numer aktu: Zarządzenie 41/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: