Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Numer aktu: Zarządzenie 40/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: