Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017-2029

Numer aktu: Uchwała XXIII/213/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: