Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Numer aktu: Uchwała XXIII/209/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: