Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu

Numer aktu: Uchwała XXIII/207/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: