Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych

Numer aktu: Uchwała XXIII/203/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: