Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających

Numer aktu: Uchwała XXIII/202/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: