Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kruklankach

Numer aktu: Zarządzenie 38/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: