Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Numer aktu: Zarządzenie 36/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: