Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016r.

Numer aktu: Zarządzenie 32/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: