Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku

Numer aktu: Zarządzenie 27/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: