Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Numer aktu: Zarządzenie 24/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: