Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Numer aktu: Uchwała XXII/199/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: