Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Numer aktu: Uchwała XXI/192/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: