Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rozbudowa cmentarza komunalnego w Kruklankach

Numer aktu: Uchwała XXI/191/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: