Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Numer aktu: Uchwała XXI/186/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: