Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bez przetargowej, dla dotychczasowych najemców.

Numer aktu: Zarządzenie 23/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: