Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018, do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kruklanki

Numer aktu: Zarządzenie 19/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: