Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Numer aktu: Zarządzenie 16/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: