Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2017roku"

Numer aktu: Uchwała XX/179/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: