Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kruklanki jest organem prowadzącym

Numer aktu: Uchwała XX/177/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: