Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Numer aktu: Uchwała XX/176/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: