Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w spawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017-2021

Numer aktu: Uchwała XVIII/152/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: