Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Numer aktu: Zarządzenie 25/2011

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-06-08

Status: Obowiązujący

Załączniki: