Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń

Numer aktu: Uchwała XV/118/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: