Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania

Numer aktu: Uchwała XV/116/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: