Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie aktu połączenia samorządowych instytucji kultury

Numer aktu: Uchwała XII/90/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: