Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach

Numer aktu: Uchwała XII/88/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: