Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912016-11-09Uchwała XVII/140/2016w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłuObowiązujący
922016-11-09Uchwała XVII/139/2016w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na rok 2017Obowiązujący
932016-11-09Uchwała XVII/138/2016w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność WójtaObowiązujący
942016-09-21Uchwała XVI/137/2016w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2016 – 2021Obowiązujący
952016-09-21Uchwała XVI/136/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.Obowiązujący
962016-09-21Uchwała XVI/135/2016w sprawie wyznaczenia komisji do rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy KruklankiObowiązujący
972016-09-21Uchwała XVI/134/2016w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościObowiązujący
982016-09-21Uchwała XVI/133/2016w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kruklanki do projektu pod nazwą: „Połączenie działań dla lepszej jakości ochrony przeciwpożarowej”Obowiązujący
992016-09-21Uchwała XVI/132/2016w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kruklanki na lata 2016 - 2020”Obowiązujący
1002016-09-21Uchwała XVI/131/2016w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi GiżyckiemuObowiązujący
Strona 10 z 46