Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-03-19Uchwała XXVII/248/2018w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018-2029Obowiązujący
22018-03-19Uchwała XXVII/247/2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokObowiązujący
32018-03-19Uchwała XXVII/246/2018w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, odnoszącego się do powierzenia Gminie Kruklanki prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennychObowiązujący
42018-03-19Uchwała XXVII/245/2018w sprawie podziału Gminy Kruklanki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychObowiązujący
52018-03-19Uchwała XXVII/244/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi GiżyckiemuObowiązujący
62018-03-19Uchwała XXVII/243/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi GiżyckiemuObowiązujący
72018-02-20Uchwała XXVI/242/2018w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KruklankiObowiązujący
82018-02-20Uchwała XXVI/241/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018 – 2029Obowiązujący
92018-02-20Uchwała XXVI/240/2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokObowiązujący
102018-02-20Uchwała XXVI/239/2018w sprawie podziału Gminy Kruklanki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymObowiązujący
Strona 1 z 48