Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12014-11-07Uchwała XXXIII/252/2014w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowymUchylony
22015-11-20Uchwała IX/68/2015w sprawie opłat lokalnychUchylony
32013-03-12Uchwała XX/145/2013w sprawie : przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2013 roku”.Uchylony
42014-02-18Uchwała XXVIII/204/2014w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kruklanki na lata 2014 - 2018.Uchylony
52014-12-01Uchwała I/1/2014w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy KruklankiUchylony
62015-11-20Uchwała IX/67/2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Uchylony
72012-12-03Uchwała XVIII/133/2012w sprawie opłat lokalnychUchylony
82013-03-12Uchwała XX/143/2013w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KruklankiUchylony
92015-11-20Uchwała IX/69/2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Uchylony
102011-06-10Uchwała VI/39/2011w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy KruklankiObowiązujący
Strona 1 z 96