Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812012-01-12Zarządzenie 3/2012w sprawie określenia kwoty dotacjiObowiązujący
822012-01-26Zarządzenie 4/2012w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Kruklanki w 2012 roku.Obowiązujący
832012-01-30Zarządzenie 5/2012w sprawie zmiany załącznika nr 3 do zarządzenia nr 72/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2010r.Obowiązujący
842012-01-31Zarządzenie 6/2012w sprawie powołania Zespołu OpiniującegoObowiązujący
852012-02-22Uchwała XII/73/2012w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.Obowiązujący
862012-02-22Uchwała XII/74/2012w sprawie zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Boćwinka na lata 2009-2015"Obowiązujący
872012-02-22Uchwała XII/75/2012w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.Obowiązujący
882012-02-22Uchwała XII/76/2012w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2012 roku”Obowiązujący
892011-06-10Uchwała VI/41/2011w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla PolskiObowiązujący
902011-11-28Zarządzenie 58/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
Strona 9 z 96