Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812015-06-30Uchwała VII/49/2015w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2015–2021.Obowiązujący
822011-10-28Uchwała VIII/47/2011w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w KruklankachObowiązujący
832011-10-28Uchwała VIII/48/2011w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na 2012 rok. Obowiązujący
842011-10-28Uchwała VIII/49/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
852011-10-28Uchwała VIII/50/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy KruklankiObowiązujący
862015-09-10Uchwała VIII/50/2015w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnegoObowiązujący
872011-10-28Uchwała VIII/51/2011w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi GiżyckiemuObowiązujący
882015-09-10Uchwała VIII/51/2015w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
892015-09-10Uchwała VIII/52/2015w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
902015-09-10Uchwała VIII/53/2015w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowymObowiązujący
Strona 9 z 96