Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712011-09-15Zarządzenie 46/2011w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoObowiązujący
722011-06-30Zarządzenie 29/2011w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą tajemnica skarbowa w Urzędzie Gminy w KruklankachObowiązujący
732012-01-05Zarządzenie 1/2012w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kruklanki w 2012 rokuObowiązujący
742011-12-30Uchwała XI/67/2011w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ściekówObowiązujący
752011-12-30Uchwała XI/68/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rokObowiązujący
762011-12-30Uchwała XI/69/2011w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2011-2021Obowiązujący
772011-12-30Uchwała XI/70/2011w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.Obowiązujący
782011-12-30Uchwała XI/71/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Kruklanki na lata 2012-2021Obowiązujący
792011-06-10Uchwała VI/41/2011w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla PolskiObowiązujący
802011-11-28Zarządzenie 58/2011w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
Strona 8 z 96