Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712011-09-09Uchwała VII/43/2011w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w KruklankachObowiązujący
722015-06-30Uchwała VII/43/2015w sprawie: sprzedaży nieruchomościObowiązujący
732011-09-09Uchwała VII/44/2011w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Obowiązujący
742015-06-30Uchwała VII/44/2015w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowymObowiązujący
752011-09-09Uchwała VII/45/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
762015-06-30Uchwała VII/45/2015w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Giżyckiego na realizację inwestycjiObowiązujący
772011-09-09Uchwała VII/46/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2021Obowiązujący
782015-06-30Uchwała VII/46/2015w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.Obowiązujący
792015-06-30Uchwała VII/47/2015w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.Obowiązujący
802015-06-30Uchwała VII/48/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.Obowiązujący
Strona 8 z 96