Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612011-06-10Uchwała VI/39/2011w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy KruklankiObowiązujący
622011-06-10Uchwała VI/40/2011w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w GiżyckuObowiązujący
632011-06-10Uchwała VI/41/2011w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla PolskiObowiązujący
642011-06-10Uchwała VI/42/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
652015-06-30Uchwała VII/37/2015w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Obowiązujący
662015-06-30Uchwała VII/38/2015w sprawie: sprzedaży nieruchomości.Obowiązujący
672015-06-30Uchwała VII/39/2015w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.Obowiązujący
682015-06-30Uchwała VII/40/2015w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/11 z dnia 10czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Kruklanki na cele niezwiązane z budową, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.Obowiązujący
692015-06-30Uchwała VII/41/2015w sprawie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomościObowiązujący
702015-06-30Uchwała VII/42/2015w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowejObowiązujący
Strona 7 z 96