Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612011-12-01Uchwała X/57/2011w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodęObowiązujący
622011-12-01Uchwała X/63/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
632011-12-01Uchwała X/56/2011w sprawie uchwalenia: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kruklanki na 2012 rokObowiązujący
642011-12-01Uchwała X/55/2011w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawyObowiązujący
652011-12-01Uchwała X/59/2011w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomościObowiązujący
662011-12-01Zarządzenie 60/2011w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy KruklankiObowiązujący
672011-12-01Zarządzenie 59/2011w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w KruklankachObowiązujący
682011-12-01Uchwała X/66/2011w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomościObowiązujący
692011-12-01Uchwała X/65/2011w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny. Obowiązujący
702011-12-01Uchwała X/64/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2021Obowiązujący
Strona 7 z 96