Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512015-02-09Zarządzenie 12/2015w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.Obowiązujący
522015-04-28Zarządzenie 23/2015w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w BoćwinceObowiązujący
532013-01-21Zarządzenie 1/2013w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.Obowiązujący
542013-12-06Zarządzenie 61/2013w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.Obowiązujący
552015-01-14Zarządzenie 3/2015w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.Obowiązujący
562016-02-04Zarządzenie 6/2016w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.Obowiązujący
572017-01-16Zarządzenie 4/2017w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.Obowiązujący
582018-01-15Zarządzenie 2/2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.Obowiązujący
592016-03-21Zarządzenie 22/2016w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Obowiązujący
602014-05-27Uchwała XXX/225/2014w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychObowiązujący
Strona 6 z 96