Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512011-10-28Uchwała VIII/51/2011w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi GiżyckiemuObowiązujący
522011-11-18Uchwała IX/52/2011w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja-Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.Obowiązujący
532011-11-18Uchwała IX/53/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
542011-11-18Uchwała IX/54/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2021Obowiązujący
552011-12-01Uchwała X/55/2011w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawyObowiązujący
562011-12-01Uchwała X/56/2011w sprawie uchwalenia: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kruklanki na 2012 rokObowiązujący
572011-12-01Uchwała X/57/2011w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodęObowiązujący
582011-12-01Uchwała X/58/2011w sprawie rozpatrzenia skargiObowiązujący
592011-06-10Uchwała VI/42/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
602011-06-10Uchwała VI/37/2011w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2010r.Obowiązujący
Strona 6 z 96