Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412011-10-04Zarządzenie 52/2011w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kruklankach Obowiązujący
422011-09-09Uchwała VII/43/2011w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w KruklankachObowiązujący
432011-09-09Uchwała VII/44/2011w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Obowiązujący
442011-09-09Uchwała VII/45/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
452011-09-09Uchwała VII/46/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2021Obowiązujący
462011-10-05Zarządzenie 53/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.Obowiązujący
472011-10-28Uchwała VIII/47/2011w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w KruklankachObowiązujący
482011-10-28Uchwała VIII/48/2011w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na 2012 rok. Obowiązujący
492011-06-10Uchwała VI/42/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
502011-06-10Uchwała VI/37/2011w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2010r.Obowiązujący
Strona 5 z 96