Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412011-07-25Zarządzenie 33/2011w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
422011-05-20Zarządzenie 22/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
432011-09-09Uchwała VII/43/2011w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w KruklankachObowiązujący
442011-09-09Uchwała VII/45/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.Obowiązujący
452011-09-09Uchwała VII/46/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2021Obowiązujący
462011-10-05Zarządzenie 53/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.Obowiązujący
472011-10-28Uchwała VIII/47/2011w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w KruklankachObowiązujący
482011-10-28Uchwała VIII/48/2011w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na 2012 rok. Obowiązujący
492011-10-04Zarządzenie 52/2011w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kruklankach Obowiązujący
502011-07-25Zarządzenie 32/2011w sprawie stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
Strona 5 z 93