Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212016-06-28Uchwała XV/113/2016w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KruklankachNieobowiązujący
222016-06-28Uchwała XV/117/2016w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących etat łączonyNieobowiązujący
232017-09-05Uchwała XXIII/209/2017w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychNieobowiązujący
242011-06-08Zarządzenie 26/2011w sprawie powołania imiennej obsady stałego dyżuruObowiązujący
252011-08-18Zarządzenie 39/2011w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2011r.Obowiązujący
262011-06-08Zarządzenie 25/2011w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojnyObowiązujący
272011-06-10Uchwała VI/39/2011w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy KruklankiObowiązujący
282011-08-24Zarządzenie 40/2011w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w II przetarguObowiązujący
292011-08-17Zarządzenie 38/2011w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznikówObowiązujący
302011-08-17Zarządzenie 37/2011w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetarguObowiązujący
Strona 3 z 93