Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112014-12-30Uchwała III/13/2014w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r.Obowiązujący
122014-12-30Uchwała III/14/2014w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2015 – 2021.Obowiązujący
132014-12-30Uchwała III/15/2014w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowymObowiązujący
142014-12-30Uchwała III/16/2014w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowymObowiązujący
152014-12-30Uchwała III/8/2014w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy KruklankiObowiązujący
162014-12-30Uchwała III/9/2014w sprawie uchwalenia: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kruklanki na 2015 rokObowiązujący
172015-01-13Uchwała IV/17/2015w sprawie: wyboru delegata Gminy Kruklanki do składu Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.Obowiązujący
182015-01-13Uchwała IV/18/2015w sprawie zwrotu nieruchomości.Obowiązujący
192015-01-13Uchwała IV/19/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.Obowiązujący
202011-11-18Uchwała IX/52/2011w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja-Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.Obowiązujący
Strona 2 z 96