Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912015-09-10Uchwała VIII/54/2015w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Nieobowiązujący
922015-09-10Uchwała VIII/55/2015w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu Obowiązujący
932015-09-10Uchwała VIII/56/2015w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja TurystycznaObowiązujący
942015-09-10Uchwała VIII/57/2015w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2015 – 2021. Obowiązujący
952015-09-10Uchwała VIII/58/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.Obowiązujący
962015-09-10Uchwała VIII/59/2015w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kulturyObowiązujący
972011-12-01Uchwała X/55/2011w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawyObowiązujący
982011-12-01Uchwała X/56/2011w sprawie uchwalenia: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kruklanki na 2012 rokObowiązujący
992011-12-01Uchwała X/57/2011w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodęObowiązujący
1002011-12-01Uchwała X/58/2011w sprawie rozpatrzenia skargiObowiązujący
Strona 10 z 96